نمک های مولیبدن و وانادیوم

توضیحات

نمک های مولیبدن و وانادیوم

نمک های مولیبدن و وانادیوم کاربرد وسیعی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و بالاخص در تولید کاتالیست ها دارند.

نمک های مولیبدن و وانادیوم Molybdenum and Vanadium Compounds