کروم متال

توضیحات

کروم متال

شامل حدوداً ۹۹% کروم خالص و ناخالصیهایی همچون آهن، آلومینیوم و سیلسیم میباشد. فلز کرم عمدتاً در تولید آلیاژهای ویژه و آلیاژهای نیکل و کبالت، سوپر آلیاژها که در آنها آهن کم مورد نیاز است استفاده میشود. با توجه به ویژگیهای خاص این فلز از جمله بالا بودن درجه حرارت و خواص ضدخوردگی از این آلیاژ با کارایی بالا در محیطهای خاص مانند هوافضا، تئلید نفت و گاز، توربینهای زمینی و صنایع پتروشیمی شیمیایی استفاده میشود. همچنین پودر این فلز در تولید الکترودهای جوشکاری و مستر آلیاژها کاربرد فراوانی دارد.

کروم متال Metallic Chromium