پودر ایزوترم ریخته گری

توضیحات

پودر ایزوترم ریخته گری

پوشاننده مذاب (پودر ایزوترم) نوعی پودر است که به سطح مذاب فولاد داخل پاتیل یا تاندیش اضافه میشود. این پودر به صورت ترکیبی که بخش زیادی از آن ذوب نشده باقی میماند، روی سطح ذوب را میپوشاند.

موارد مصرف:

۱) ایزوله کردن حرارتی برای کاهش خروج حرارت از سطح فولاد مذاب که نهایتاً باعث افزایش عمر نسوزها و قالب بهبود شرایط ریخته گری با افزایش کنترل پذیری آن میگردد.

۲) جلوگیری از اکسید شدن مجدد فولاد بوسیله اتمسفر

۳) جذب ناخالصی های غیر فلزی

پودر ایزوترم ریخته گری metallurgical casting isotherm powder 2
پودر ایزوترم ریخته گری metallurgical casting isotherm powder