فرو آلومینیوم

توضیحات

فرو آلومینیوم

زمینه و مصارف اختراع :
فرو آلومینیوم به عنوان عامل احیا کننده در فولادهای کم کربن، در تولید فولادهای نسوز آلومینیوم دار، آلومینیوم های آلیاژی و همچنین جهت جوشکاری فلزات مانند جوشکاری و اتصالات قطعات ریلهای راه آهن کاربرد دارد.
مزایای استفاده از فروآلومینیوم بجای آلومینیوم در فولاد :
۱) عدم واکنش با فولاد مذاب به دلیل بالاتر بودن نقطه ذوب و نتیجتاً حفظ ساختار به مدت طولانی تر در حین اضافه شدن به فولاد مذاب (خاصیت جوانه زایی)
۲) بالاتر بودن چگالی فرو آلومینیوم(۵gr/cm³) نسبت به آلومینیوم خالص (۲.۷gr/cm³) که باعث سهولت نفوذ در فولاد مذاب میگردد.
۳) به عنوان یک ترکیب با واکنش پایین، باعث کاهش هدر رفتن آلومینیوم مصرفی در نزدیکی سطح سربار و پاتیل و نیز کاهش میزان کلی اکسیژن در وان فولاد بوده کـه نتیجتاً محـصول مرغوب تری را حاصل میشود.
۴) در تهیه آلیاژهایی با نقطه ذوب پایین
فروآلومینیوم تولیدی این شرکت در دو گرید۴۰ و۵۰ عرضه می گردد.

فرو آلومینیوم Ferroaluminum 2
فرو آلومینیوم Ferroaluminum

گواهی ثبت اختراع

گواهی ثبت اختراع فرو آلومینیوم PATENT CERTIFICATE Ferroaluminum