فروتیتانیوم

توضیحات

فروتیتانیوم

مصارف عمده فروتیتانیوم شامل موارد زیر می باشد:

۱) پالایش فولاد : فروتیتانیوم به شدت با سولفور،کربن ، اکسیژن و نیتروژن واکنش داده و ترکیباتی نامحلول می سازدکه به صورت سرباره جدا می شود و به همین علت به عنوان عامل احیا کننده ، سولفور زدا و نیتروژن زدا استفاده می گردد.

۲) ارتقاء ساختار فولاد : فروتیتانیوم باعث بهبود ساختار دانه بندی و نهایتاً ارتقا کیفیت فولاد کربنی می گردد.

موارد مصرف: عمده مصارف فولاد محتوی فروتیتانیوم در صنایع ماشین سازی و صنایع حمل و نقل هوایی و کشتی سازی می باشد.

فروتیتانیوم Ferrotitanium 60 70

گواهی ثبت اختراع

گواهی ثبت اختراع فروتیتانیوم PATENT CERTIFICATE Ferrotitanium 60-70